Thu Thập Thông Tin Khách Hàng

Thu Thập Thông Tin Khách Hàng
Ngày đăng: 21/04/2021 11:39 AM

  Thu Thập Thông Tin Khách Hàng

  Cam kết của chúng tôi với sự riêng tư của Quý vị

  Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của các khách hàng của chúng tôi. Chính sách riêng tư áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân được thu thập bởi chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi, cho dù là ngoại tuyến hay trực tuyến, kể cả thông tin cá nhân được thu thập hoặc gửi thông qua các trang web của chúng tôi (“các Trang Web” của chúng tôi) và bất kỳ các trang di động, ứng dụng, và các tính năng tương tác di động khác, thông qua các trang truyền thông xã hội chính thức của chúng tôi mà chúng tôi kiểm soát (“các Trang Truyền Thông Xã Hội” của chúng tôi) cũng như thông qua các tin nhắn email mà chúng tôi gửi đến quý vị . Bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi, quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Riêng Tư này.

  Thông tin cá nhân

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào?

  Thông Tin Cá Nhân” là thông tin xác định quý vị là cá nhân, chẳng hạn như:

  • Tên
  • Tên người dùng
  • Địa chỉ  
  • Số điện thoại (bao gồm các số điện thoại nhà và điện thoại di động)
  • Địa chỉ Email

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như thế nào?

  • Thông qua các Trang Web: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân thông qua các Trang Web, ví dụ, khi quý vị đăng ký nhận bản tin hoặc thực hiện mua.
  • Ngoại tuyến: Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân từ quý vị một cách ngoại tuyến, chẳng hạn như khi quý vị liên hệ dịch vụ khách hàng.
  • Từ các nguồn khác: Truy cập MXH và để lại thông tin và yêu cầu của quý vị trên các tài khoản MXH của chúng tôi.

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

  • Để trả lời các thắc mắc của quý vị và thực hiện các yêu cầu của quý vị, chẳng hạn như gửi cho quý vị các bản tin hoặc trả lời các câu hỏi và nhận xét của quý vị.
  • Hoàn tất và thực hiện giao dịch mua hàng của quý vị, ví dụ, xử lý các thanh toán của quý vị, thực hiện giao đơn hàng đến quý vị, liên lạc với quý vị về giao dịch mua hàng của quý vị và cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng có liên quan.
  • Cung cấp cho quý vị các cập nhật và các thông báo về các sản phẩm, khuyến mại và chương trình của chúng tôi và gửi đến quý vị các thư mời tham dự các chương trình đặc biệt.
  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo

  Hotline Tư Vấn

  02743772646